SGK Provizyon güncel rapor teşhis kodları
SGK Haberleri
Pazartesi, 12 Ekim 2009 13:26

Bugün (12 Ekim 2009) itibariyle SGK Provizyon sisteminde yer alan  güncel rapor teşhis kodları tarafımızdan düzenlenerek sizlere sunulmuştur. Yararlı olması dileğimizle...

 

 ** Girişi yapılacak rapor üzerinde ICD-10 teşhis kodunun yer alması gerekmektedir. **

 

SGK  Provizyon Güncel Rapor Teşhis Kodları

  

01.00 - Tuberkuloz

02.00 - Kanser

03.00 - Nefrotik Sendrom, Kronik Bobrek Hastaliklari

03.01 - Organ ve Doku Nakli

 

Uzun Sureli Kalp ve Damar Hastaliklari

04.01 - Kalp Yetmezligi

04.02 - Koroner arter hastaligi

04.03 - Disritmiler

04.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezlikler

04.05 - Arteriyel Hipertansiyon

04.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari

04.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari

04.08 - Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi

04.09 - Kardiyomyopati

04.10 - Pulmoner Hipertansiyon

04.11 - Reynaud Hastaligi

04.12 - Pulmoner Tromboemboli

04.13 - Akut Koroner Sendrom Tanili Klopidogrel (28 gun)

04.14 - Ilacli Stend Sonrasi Klopidogrel (6 ay)

04.15 - 12 ay kullanim Klopidogrel

04.16 - Hipertansiyon ve Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi veya Hipertansiyon ve Koroner Arter Hastaligi veya Primer ve Ailevi Hiperkolesterolemi ve Koroner Arter Hastaligi

 

Solunum Sistemi Hastaliklari

05.01 - Astim

05.02 - Kronik Obstruktif Akciger Hastaliklari

05.03 - Diffuz Intertisiyel Akciger Hastaliklari

05.04 - Bronsektazi

05.05 - Akciger Kisthidatigi

 

Gastrointestinal Sistem Hastaliklari

06.01 - Hepatit B Gastro

06.02 - Hepatit C Gastro

06.03 - Hepatit D Gastro

06.04 - Otoimmun Hepatit Gastro

06.05 - Ailevi Akdeniz Atesi (FMF)

06.06 - Inflamatuvar Bagirsak Hastaliklari

06.07 - Kronik Karaciger Hastaliklari

06.08 - Koroziv Gastrointestinal Yaniklar

06.09 - Wilson Hastaligi

06.10 - Ekzokrin pankreas bozukluklari

06.11 - Hepatit B ve C Hastaliklarinda Interferon Disindaki Ilac Kullanimi

06.12 - Hepatit B Gastro-Hbe Ag pozitif

06.13 - Hepatit B Gastro-Hbe Ag negatif

06.14 - Hepatit B Gastro HBV DNA(+) Karaciğer Sirozu

06.15 - Hepatit C Gastro-Akut

06.16 - Hepatit C Gastro-Kronik Genotip 1 ve 4

06.17 - Hepatit C Gastro-Kronik Genotip 2 veya 3

06.18 - Crohn Hastalığı (infliksimab, adalimumab kullanımı için)

 

Endokrin Sistem Hastaliklari

07.01 - Hipofiz Yetmezligi

07.02 - Hipogonadizm

07.03 - Diabetes Insipitus

07.04 - Hipofiz Hormon Fazlaligi (Akromegali, Hiperprolaktinemi)

07.05 - Puberte Prekoks

07.06 - Diabetes Mellitus

07.07 - Hiperinsulinemiye bagli hipoglisemiler

07.08 - Hipoparatiroidi

07.09 - Hiperparatiroidi

07.10 - Adrenal Yetmezligi

07.11 - Adrenal Hiperfonksiyonu

07.12 - Rezistan Rickets ve Osteomalazi

07.13 - Juvenil Osteoporoz, Kronik Steroid kullanimina bagli olusan Osteoporoz, Paget hastaligi, Osteogenezis Imperfekta, Osteokondrodisplazi, Sudeck Atrofisi

07.14 - Fosfor metabolizmasi bozukluklari

07.15 - Noroendokrin Tumorler

07.16 - Hiperkalsiuri

07.17 - Hipotiroidizm

07.18 - Hipertiroidizm

07.19 - Laron Sendromu

08.00 - Kan Hastaliklari

08.00 - Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi

08.00 - Hemolitik Anemiler

08.00 - Non-Immun Hemolitik Anemi

08.00 - Otoimmum Hemolitik Anemi

08.00 - Paroksismal Nokturnal hemoglobinuri

08.00 - Trombotik Trombositopenik Purpura

08.00 - Hemoglobinopatiler

08.00 - Orak (sickle cell) hucre anemiler

08.00 - Talasemiler

08.00 - Kronik Myeloproliferatif Hastaliklar

08.00 - Kronik Miyelositik Losemi

08.00 - Myelofibrozis

08.00 - Polistemia Vera

08.00 - Primer Trombositemi

08.00 - Myelodisplastik Sendrom

08.00 - Akut ve Kronik Losemiler

08.00 - Non-hodgkin Lenfoma

08.00 - Herediter Hemorajik Telenjiektazi

08.00 - Hodgkin Hastaligi

08.00 - Multiple Miyeloma ve Plazma Hucre Diskrazileri

08.00 - Trombositopeni

08.00 - Notropeni

08.00 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)

08.00 - Immun Yetmezlik

08.00 - Agamaglobulinemi, hipogamaglobulinemi Hiper IgM Sendromu, Kombine Immun Yetmezlik

08.00 - Premature Anemisi

08.00 - Primer ve sekonder trombofili olan hastalar

08.00 - Histiositoz

08.01 - Kan hastaliklarinda raporda belirtilmek sartiyla muaf odenen ilaclar

09.00 - Konnektif Doku Hastaliklari

09.00 - Sistemik lupus Eritematozus ve iliskili Sendromlar

09.00 - Primer Antifosfolipid Antikor Sendromu

09.00 - Vaskulitler

09.00 - Churg Straus

09.00 - Henoch Schonlein

09.00 - Hipersensitivite vaskulitleri

09.00 - Poliarteritis Nodosa

09.00 - Polimyalji Romatika

09.00 - Takayashu

09.00 - Temporal arteritis

09.00 - Wegener Granulomatozis

09.00 - Skleroderma, Mikst Konnektif Doku hastaligi

09.00 - Romatoid Artrit ve iliskili sendromlar (Sjogren vb)

09.00 - Seronegatif spandilortropatiler

09.00 - Andiferansiye spondilortropati

09.00 - Ankilozan spondilit

09.00 - Enteropatik Artropatiler

09.00 - Psoriatik artrit

09.00 - Reiter

09.00 - Inflamatuvar kas hastaliklari

09.00 - Dermatomyozit

09.00 - Polimyozit

09.00 - Kristal artropatiler

09.00 - Relapsing polikondritis

09.01 - Kawasaki Hastaligi

09.02 - Romatoid Artrit, ankilozan spondolit (aksiyel ve periferik) ve psoriatk artirit (Madde 12.7.1'e göre)

09.03 - Sjogren Sendromu

 

Kronik Norolojik Hastaliklar

10.01 - Myopatiler

10.02 - Mitokondriyal Sitopatiler

10.03 - Myotoniler

10.04 - Myasthenia Gravis

10.05 - Motor Noron (A.L.S)

10.06 - Parkinson Hastaligi

10.07 - Distoniler,Hemifasyal Spazm

10.08 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar

10.09 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)

10.10 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi

10.11 - Demans

10.12 - Oral beslenmenin mumkun olmadigi kronik norolojik ve kas hastaliklari

10.13 - Serebral Palsy

10.14 - Trigeminal nevralji

10.15 - Spastisite

10.16 - Noropatik Agri (sadece diabetik noropati ve postherpetik noraljide)

 

Psikiyatrik Hastaliklar

11.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar

11.02 - Demans

11.03 - Sizofreni, Sizoaffektif Bozukluk, Sanrisal Bozukluk, Atipik Psikoz, Sizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizac Bozuklugu

11.04 - Anksiyete Bozukluklari (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrasi Stres Bozuklugu, Yaygin Anksiyete Bozuklugu, Somatoform Bozukluk, Yeme Bozukluklari, Depresyon (Unipolar, Bipolar), Distimik Bozukluk)

 

Goz Hastaliklari

12.01 - Glokom

12.02 - Kronik ve nukseden Uveitler, Tiroide bagli Oftalmopati ve Sempatik Oftalmi, Keratoplasti Red Reaksiyonu

12.03 - Koroid neovaskuler membrani olan tum makula hastaliklari

12.04 - Kuru goz sendromu(Schimer Testi 5 mm ve altinda olacak)

 

Cilt Hastaliklari

13.01 - Psoriasis,Vitiligo

13.02 - Ichtiyosis

13.03 - Pemfigus

13.04 - Mukozis Fungoides

13.05 - Hidraadenitis Suppurativa

13.06 - Epidermolysis Bullosa

13.07 - Liken

13.08 - Pyoderma Gangronosum

13.09 - Psoriasis vulgaris (anti-TNF ilaç kullanımı için)

13.10 - Psoriasiz tedavisinde Efalizumab kullanim raporu

13.11 - Psoriasiz tedavisinde Metotreksat kullanim raporu

 

Enfeksiyon Hastaliklari

14.01 - Hepatit B Enfeksiyon

14.02 - Hepatit C Enfeksiyon

14.03 - Hepatit D Enfeksiyon

14.04 - AIDS(HIV)

14.05 - Hepatit B ve C Hastaliklarinda Interferon Disindaki Ilac Kullanimi

14.06 - Hepatit B Enfeksiyon-Hbe Ag pozitif

14.07 - Hepatit B Enfeksiyon-Hbe Ag negatif

14.08 - Hepatit B Gastro HBV DNA(+) Karaciğer Sirozu

14.09 - Hepatit C Enfeksiyon-Akut

14.10 - Hepatit C Enfeksiyon-Kronik Genotip 1 ve 4

14.11 - Hepatit C Enfeksiyon-Kronik Genotip 2 veya 3

14.12 - Sistemik Mantar Enfeksiyonları

14.13 - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi

 

Diger Hastaliklar

15.01 - Amiloidozis

15.02 - Behcet Hastaligi

15.03 - Sarkoidosis

15.04 - Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi. Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar.

15.05 - Kistik Fibrozis (Mukovizidozis)

15.06 - Allerjik Hastaliklar

15.07 - Osteomiyelit

15.08 - Norojenik Mesane

15.09 - Colyak Hastaligi

15.10 - RSV Immunglobulini

20.00 - EK-2 Listede Yer Almayan Hastaliklar (Hasta Katilim Payli)

20.01 - Ilacin endikasyonu, maximum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli)

20.02 - Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteoporoz

20.03 - Obezite

20.04 - Infertilite

20.05 - Migren

20.06 - Asilar(Ari venom asisi ve Hepatit A asisi haric)

20.07 - Intrauterin Inseminasyon

20.08 - Tup Bebek

20.09 - Senil, postmenopozal ve cerrahi menapoza bağlı osteopeni beraberinde madde 12.7.17 b'de belirtilen hastalıkların bulunması

20.10 - Teriparatid kullanım raporu

20.11 - Amandatin Sülfat Kullanım raporu (Katilim Payli)

20.12 - Plokarpin HCL Kserostomi tedavisi (Katilim Payli)

20.13 - Plokarpin HCL Sjögren tedavisi (Katilim Payli)

20.14 - Omalizumab Tedavisi (Katilim Payli)

21.00 - EK-2 Listede Yer Almayan Hastaliklar (Hasta Katilim Paysiz)

21.01 - Ilacin endikasyonu, maximum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor (Hasta Katilim Paysiz)

50.00 - Majistral Raporu

55.00 - Ozel Hasta (Pomat, krem vs. icin)

95.00 - Tip I Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu

96.00 - Insulin kullanan Tip II Diabetes Mellitusda strip kullanim raporu

97.00 - Hipoqlisemide strip kullanim raporu

98.00 - Gestasyonel diyabette strip kullanim raporu

99.00 - Sadece oral antidiyabetik kullanan Diabetus Mellitusda strip kullanim raporu


 

ÖMÜR BOYU KULLANIM RAPOR KODLARI

01.00 - Tuberkuloz

04.01 - Kalp Yetmezligi

04.02 - Koroner arter hastaligi

04.03 - Disritmiler

04.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezlikler

04.05 - Arteriyel Hipertansiyon

04.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari

04.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari

04.09 - Kardiyomyopati

04.11 - Reynaud Hastaligi

05.01 - Astim

05.02 - Kronik Obstruktif Akciger Hastaliklari

07.06 - Diabetes Mellitus

10.06 - Parkinson Hastaligi

10.08 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar

12.01 - Glokom 

 

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.