SUT değişiklik tebliğinin 7.1 maddesini 29. fıkrası ile ilgili duyuru
SGK Haberleri
Çarşamba, 04 Temmuz 2012 18:18

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

 

03/07/2012

DUYURU

 

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN 7.1. MADDESİNİN 29’UNCU FIKRASINA İLİŞKİN DUYURU

 

22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ’in 7.1 numaralı maddesinin (28) inci fıkrasında;

 

Kurumca bedeli karşılanacak;

 

1- Göz branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/G listesinde,
2- Kardiyoloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/H listesinde,
3- Kalp Damar Cerrahisi branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/I listesinde,
4- Kulak Burun Boğaz branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/J listesinde,
5- Kadın Doğum branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/K listesinde,
6- Üroloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/L listesinde,

 

Fiyatları ile birlikte tanımlanmıştır.

 

Anılan tebliğin 7.1 numaralı maddesinin (29) uncu fıkrasında, “SUT’ un 7.1 numaralı maddesinin (28) inci fıkrasında yer alan branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.” denilmekte olup, bu maddenin yürürlük tarihi 01.11.2012’dir.

 

Belirtilen tarihe kadar, SUT’ un 7.1 numaralı maddesinin (28) inci fıkrasında belirtilen listelerde yer almayan tıbbı malzemelerin ödemelerinde Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümleri kapsamında işlem yapılması hususunda;

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 09.12.2019 - Pazartesi
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.