e-Reçete uygulamasında dikkat edilecekler - (TEİS, Antalya ve Eskişehir Ecz.Odası yazıları)
Antalya Ecz.Od.Haberleri
Pazartesi, 02 Temmuz 2012 12:30

E-REÇETE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1- Eczanelerimize gelen reçetenin e-reçete olup olmadığı; medula takip numarası veya e-reçete numarasının reçete üzerinde olması veya hastaya verilen bilgi dokümanında bulunması ile anlaşılacaktır.
2- E-reçete olarak düzenlenmiş bütün reçeteler aynı zamanda kağıt reçete olarak da düzenlenmiş olsa bile e-reçete olarak eczanece karşılanmak zorundadır. Medula sisteminin çalışmaması, teknik sorunlar veya elektrik kesintisi sebebiyle e-reçete oluşturulamaması durumunda, önceden olduğu gibi kağıt ortamında düzenlenen reçeteler manuel olarak sisteme kaydedilecektir.
3- E-Reçete muhteviyatı, 2012 SGK Protokol hükümlerine göre hastaya/ilaçları alana teslim edilecektir. Bu işlem, eczaneden ilaçları alan kişinin T.C kimlik numarasının Medula eczane provizyon sistemine kayıt edilmesi ile tamamlanmış olacaktır. Bu şekilde yapılan işlemlerden sonra eczacı hastaya ilaçlarını teslim etmiş sayılacaktır.

4- Kağıt reçete olarak düzenlenmiş reçetelerde daha önceki uygulamalarda yapıldığı gibi reçete arkasında olması gereken eczane kaşesi ve eczacı imzası olması zorunluluğu devam etmektedir.
Ayrıca protokolün 3.2.2.  maddesi  ‘Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....kutu ilacı aldım” ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.’ gereği daha önceki uygulama devam edecektir.
5- SUT ve eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulanmasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir. Ancak Sağlık Müdürlüklerine her ayın 10 una kadar teslim edilmesi gereken yeşil, kırmızı reçeteler, ilaç izleme formları v.b uygulamalara devam edileceğinden bu evraklar hastalar tarafından eczanelere ibraz edilmek zorundadır.
6- Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve varsa fiyat küpürleri reçete çıktısına yapıştırılacaktır.
7- E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır. (Şeker ölçüm çubukları, iğne uçları ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) sadece icmal listeleri faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanlar için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin Antalya Eczacı Odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterli olacaktır.
8- Elektronik olarak düzenlenememiş olan raporlar (aile hekimliği uzmanlarının, TSK sağlık hizmet sunucularının düzenlediği raporlar veya yurtdışı sigortalılar için düzenlenen raporlar) eskiden olduğu gibi doktor veya eczacı tarafından “aslı gibidir" onayı yapılmak suretiyle fatura paketine ilave edilecektir.
9- Aşağıdaki ilaçları ihtiva eden ve adı geçen hizmet sunucuları tarafından oluşturulan reçeteler manuel olarak düzenlenecektir.
a-Majistral ilaç ihtiva eden reçeteler,
b-TSK reçeteleri,
c-İşyeri hekimlerinin düzenleyeceği reçeteler,
d-Aile hekimlerinin mobil uygulama çerçevesinde düzenlediği reçeteler,
e-Yurt dışı sigotalılarına ait reçeteler.


 

 

 

 

E- REÇETE- YAPILMASI GEREKENLER

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 01-07-2012 tarihinden geçerli olmak üzere protokol revizyonu imzalanmıştır.

Bu protokol revizyonuna göre yapilacak işlemler;

1-Hasta takip nosu veya e-reçete nosu ile eczaneye başvurduğunda hastadan ıslak imzalı kağıt reçete istenmeyecektir.

2-E-reçete işlemleri TC nosu ve takip no veya e-reçete nosu ile yapılacaktır.

3-E-reçetelerde hastanın ilacı aldığına dair imza atma şansı olmadığından ilacı alan kişinin TC’si kesinlikle doğru olarak medula sistemine yazılacaktır.İlacı alan kişinin TC’sinin sisteme işlenmesi meslekdaşlarımızı tüm sorumluluktan kurtaracaktır.

4-SUT ve eklerinde bazı ilaçların kullanımı için düzenlenen ek belgelerin e-reçetede yazılı olması yeterlidir. Kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçete, endikasyon dışı kullanım belgesi, ilaç izleme güvenlik formunun e-reçetede belirtilmesi yeterlidir.
Ancak Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre bu belgeleri eczacı sağlık müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Bu nedenle e-reçete olsa dahi eczaneler bu belgeleri istemek zorundadır.

5-E-reçete kayıt işlemi yaptıktan sonra eczanelerde bir çıktı alınmayacaktır. Ancak şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçların (soğuk zincir ilaçları ve serumlar) bulunduğu e-reçeteler için çıktı alınacak küpür ve barkodlar yapıştırılarak kuruma teslim edilecektir.

6-E-reçetedeki doz, periyot ve yazılım sisteminden kaynaklı hatalar için reçeteler 01.09.2012 tarihine kadar reçeteler düzelttirilmek üzere eczaneye iade edilecektir.

7-Elektrik kesintisi veya medula provizyon sistemi yada hekimin kullandığı sistemin bozuk olduğu durumlarda manuel reçete işlemleri devam edecektir.Hasta takip no veya e-reçete nosuyla eczaneye başvurursa e-reçete işlemi yapılacak, ıslak imzalı reçete ile başvurursa manuel işlem yapılacaktır.
İkisi birlikte olmayacaktır.

8-Doktor e-reçete girdiği halde hastaya ıslak imzalı bilgisayar çıktısı kağıt reçete verebilir. Hasta bu reçete ile eczaneye başvurduğu durumda eczacı takip no/e-reçete nosunun olmadığını kontrol etmek zorundadır. Bu tarz bir reçete takip no veya e-reçete nosu varsa bu e-reçete demektir. Normal işlem yapılamaz e-reçete işlemi yapılmak zorundadır. Hastanın elindeki kağıt reçetenin hiçbir işlevi bulunmamaktadır.

9-Aşağıdaki ilaçları ihtiva eden ve zikredilen hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçeteler (e-reçete alt yapısı hazırlanıncaya kadar) manuel olarak düzenlenecektir.

-majistral ilaç ihtiva eden reçeteler,
-TSK reçeteleri,
-işyeri hekimlerinin düzenleyeceği reçeteler,
-aile hekimlerinin mobil uygulama çerçevesinde düzenlemiş oldukları reçeteler,
-yurtdışı sigortalılarına ait reçeteler

ESKİŞEHİR ECZACI ODASI


 

 

 

E-RECETE UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEKLER!

 

*E-reçete işlemleri; TC numarası ve Medula hasta takip numarası/ elektronik reçete numarası ile yapılmalıdır.

*Medula hasta takip numarası/elektronik reçete numarası ile eczaneye başvurulduğunda, hastadan ıslak imzalı reçete istenmesine gerek bulunmamaktadır.

*E-reçete kayıt işlemi yapıldıktan sonra eczanelerde çıktı alınmasına gerek yoktur. Ancak şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçların (soğuk zincir ilaçları ve serumlar) bulunduğu e-reçeteler için çıktı alınacak, kupür ve barkodlar yapıştırılarak kuruma fatura ekinde verilecektir.

*E-reçetelere ait reçete çıktıları fatura ekine konulmayacaktır.(şeker ölçüm çubukları,iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları içeren e –reçeteler hariç) Eczane faturalarına sadece İCMAL LİSTESİ eklenecektir.

*Protokolün 3.7 maddesi gereği karşılanan e-reçeteler için faturaya,bölge eczacı odası tarafından onaylanmış İCMAL LİSTESİ eklenecektir.

*Reçete çıktısı alınmayan E-reçetelerde, hastalar ilacı aldığına dair imza atamayacağı için; ilacı alan hastanın (ve hasta yakınının) TC numaralarına çok  dikkat edilmesi gerekmektedir.  

*SUT ve eklerinde bazı ilaçların kullanımı için düzenlenen ek belgeler e-reçetede yazılı olacaktır. Kırmızı, yeşil, mor ve turuncu reçete, endikasyon dışı kullanım belgesi, ilaç izleme güvenlik formunun e-reçetede belirtilmesi yeterlidir.

Ancak Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre bu belgelerin sağlık müdürlüğüne verilmesi gerektiğinden,e-reçete için  bu belgelerin hastadan istenip alınması zorunludur.

* Doktor, e-reçete girdiği halde hastaya ıslak imzalı bilgisayar çıktısı reçete verebilir. Hastalar, bu tür reçete ile eczanenize geldiğinde, Medula hasta takip numarası/elektronik reçete numarasının olup, olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Eğer gelen reçetede;

Medula hasta takip numarası/ elektronik reçete numarası varsa e-reçete işlemi

Medula hasta takip numarası/elektronik reçete numarası olmayan, ıslak imzalı reçetelere manuel reçete işlemi yapılacaktır.

* Elektrik kesintisi veya medula provizyon sistemi yada hekimin kullandığı sistemin bozuk olduğu durumlarda manuel reçete yazımı devam edecektir.

SGK bu konuda duyuru yayınlamıştır.

http://www.teis.org.tr/news/121/ARTICLE/3774/2012-07-01.html

*Aşağıdaki ilaçları ihtiva eden ve zikredilen hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçeteler (e-reçete alt yapısı hazırlanıncaya kadar) manuel olarak düzenlenecektir.

-majistral ilaç ihtiva eden reçeteler,
-TSK reçeteleri,
-işyeri hekimlerinin düzenleyeceği reçeteler,
-aile hekimlerinin mobil uygulama çerçevesinde düzenlemiş oldukları reçeteler,
-yurtdışı sigortalılarına ait reçeteler

*Kurum tarafından,e-reçetedeki doz, periyot ve yazılım sisteminden kaynaklı hatalar için  01.09.2012 tarihine kadar reçeteler düzelttirilmek üzere eczaneye iade edilecektir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.