SUT'un 6.1. Maddesi hk. SGK duyurusu ve ilgili TEİS başvuru duyuruları
SGK Haberleri
Cuma, 29 Haziran 2012 17:12

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
 

 

28/06/2012


D U Y U R U


İlgi: a) 05.04.2011 tarihli Kurum duyurusu (2010/6584 Esas Numaralı karar hk.)
b) 11.05.2012 tarihli Kurum duyurusu (2011/11266 Esas Numaralı karar hk.)


Sağlık Uygulama Tebliğinin “6.1. Reçete ile Sağlık Raporu ve İlaç Yazım İlkeleri” başlıklı maddesi, e-reçete uygulaması ile ilgili olarak güncellenmiş ve 22.6.2012 tarih, 28331 sayılı Resmi Gazete ile duyurulmuştur.


Tebliğin 6.1. işaretli maddesinin ilgide kayıtlı Kurum duyurularında yer alan Danıştay Kararları ile ilgili hükümlerinin, bu kararlar kapsamında yürütümüne devam edilecektir.


Tüm ilgililere önemle duyurulur.

 

İlgili duyuru linki:

 

SUT'un 6.1. Maddesi Hakkında

 

 


 

SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞINA YAPILAN BAŞVURUMUZ.


29/06/2012

                                                                                    TEİS2012-64

 

         T.C.

         SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

         GENEL SAĞLIK SİGORTASI

         GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

         İLAÇ VE ECZACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI'NA

         ANKARA

 

         Konu: 22 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan bazı SUT hükümlerinin Danıştay kararlarına aykırı durumları hakkında

        

         Kurumunuzca da bilindiği üzere, 25/3/2010 tarih ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT), 6.1.1.Ç maddesinin, “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütümü Danıştay 10.dairesinin 2010 /6584 Esas Numaralı Kararı ile durdurulmuştur. Söz konusu DANIŞTAY Kararının gerekçesi ise; 

        

         Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarını sınırlandırarak hastanın tedaviye ulaşım hakkını, tanıyı koyan ve hastalığın tedavisini belirleme hak ve yetkisine sahip olan hekimin mesleki yetkilerini kısıtlayarak bu hak ve yetkisinin kullanılmasına müdahale niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu hükmün mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle Tebliğin 6.1.1.Ç maddesinin 1. fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur,   şeklinde açıklanmıştır.

 

          Yine aynı şekilde, 25/3/2010 tarih ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.1.Ç.7  nolu maddesinde yer alan 1 Aylık Doz; 28,29 ve 30 günlük kullanım sürelerini ifade eder.” cümlesindeki 28 ve 29 kelimelerinin yürürlüğü de Danıştay Onuncu Dairesinin Kararı ile durdurulmuştur.Söz konusu DANIŞTAY kararının gerekçesi ise;

         “28 ve 29 günlük ilaç kullanım sürelerinin bir aylık dozu ifade edeceği yönündeki dava konusu düzenleme, hekim yetkisine müdahale niteliğinde olduğu gibi hastanın tedavi hakkına, bir başka ifade ile reçetede öngörülen süre kadar ilaç kullanma hakkına ve Anayasa ile güvence altına alınmış sağlıklı yaşam hakkına da aykırılık oluşturmaktadır.” olarak açıklanmıştır.

        Ortada çok açık yargı kararları mevcut iken, 22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni SUT değişikliği ile  yukarıda özetlediğimiz yargı kararlarına aykırı bir durum ortaya çıkmıştır.

       Son yayımlanan söz konusu SUT’taki 6.1.4.1 maddesi ile 6.1.4.7.maddelerinin, yukarıda belirttiğimiz Danıştay kararlarına rağmen nasıl uygulanacağı konusunda kurumunuz tarafından bir duyuru yayınlanarak , Sendikamıza da yazılı olarak bilgi verilmesi için gereğini arz ve talep ederim.

                                                                            Ecz.Nurten Saydan

                                                                Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

                                                                              Genel Başkanı


 

 

 

 

 

 

 

 

4 KALEM 1 KUTU VE 28 GÜN UYGULAMASI HAKKINDA !Değerli Üyelerimiz,

 

Bildiğiniz üzere SGK tarafından SUT Değişikliği 22 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Son değişiklikte en çok tereddüt edilen ve bize sorulan 2 madde hakkında kurum yetkilileri ile yaptığımız görüşmeye göre

 

Söz konusu Tebliğ Değişikliği ile yayınlanan, 6.1.4. - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlıklı maddenin 1.bendinde yer alan;

 

“Ayaktan yapılan tedavilerde, SUT’un 6.1.6 numaralı maddesinde belirtilen durumlar dışında, bir reçetede en fazla dört kalem ilaç yazılır ve her kalem ilaçtan bir kutunun (ilaçların parenteral formları ile SUT’un 6.1.8 numaralı maddesinde belirtilen durumlar hariç) bedeli ödenir.”

 

Şeklindeki düzenleme ile 6.1.4. maddesinde yer alan Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı hakkındaki

 

Tebliğdeki “1 aylık doz”; 28, 29 ve 30 günlük kullanım sürelerini ifade eder.”

 

Şeklindeki düzenlemeler hakkındaki Danıştay kararlarına uygun olarak uygulamanın 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra da bugün olduğu gibi herhangi bir kısıtlama olmaksızın devam edeceği, bu iki konu ile ilgili olarak Danıştay'da davaların halen devam ettiği, maddelerin sadece uygulamasının durdurulduğu, ama iptal edilmediği, bu yüzden de bu maddelerin SUT değişikliğinde yazıldığı ama uygulamasının yapılmayacağı öğrenilmiştir.

 

Sendika olarak böyle bir uygulamanın önümüzdeki günlerde bizi sıkıntıya sokacağı kanaatinde olduğumuz için, herhangi bir mağduriyet yaşamamamız için gereken tüm yasal başvurular yapılacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

TEİS

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.