Stok zararlarının telafisi ile ilgili olarak 27.06.2012 tarihinde sektör temsilcileri ile yapılan toplantı hakkında bilgilendirme
TEB Haberleri
Perşembe, 28 Haziran 2012 16:13

27.06.2012 Çarşamba günü, Türk Eczacıları Birliği Merkez Binasında, stok zararlarının telafisi süreci ile ilgili olarak, sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği temsilcileri, Selçuk, Hedef, Nevzat, Galenos Ecza Depoları, Güney Ecza Koop, Bursa Ecza Koop, İstanbul Ecza Koop, EDAK Ecza Koop temsilcileri, Ecza Depocuları Derneği Başkanı, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı ile, kendilerine toplantı için çağrı gönderilen, IMS verilerine göre Türkiye’de ilk on sırada yer alan firmadan,  Abdi İbrahim, Novartis, GlaxoSmithKline, Bayer, Roche, Astra Zeneca, Sanofi Zentiva Firmalarının temsilcileri katılım sağlamıştır. 

Toplantıda, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, 2011 Yılı Kasım ayında meydana gelen ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ düzenlemelerinden etkilenen ilaçların, eczane stoklarında meydana getirdiği zararın firmalar tarafından telafi edilmesiyle ilgili olarak, aşağıda yer alan başlıklara göre genel bir değerlendirme yapılmıştır; 

1) Stok zararlarının telafisi hakkında, 11.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğin 9 uncu maddesinin 8 fıkrasında yapılan, 

(8) Fiyat listesinde yapılacak değişikliklerin uygulanmasına listenin yayımlandığı tarihten 5 iş günü sonra başlanır. Ancak fiyat listesine ilave edilen yeni ürünler için bu süre beklenilmez. Ayrıca referans değişiklikleri sonucu veya firmaların kendi istekleri ile yapmış oldukları fiyat düşüşleri, eczane stoklarında oluşacak kayıpların telafi edilmesi kaydıyla bu süre beklenilmeden geçerli olur. Depocuya satış fiyatı belirlenirken referans fiyata uygulanan oranların düşüşü nedeniyle eczane stoklarında meydana gelebilecek stok zararları, firmalar tarafından eczane depolarına, depolar tarafından da eczanelere ödenir. Bu kapsamda yapılacak işlemlerde, eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemine yapılan bildirimler esas alınır. İlaç Takip Sistemine kayıt edilmiş ve fiyat düzenlemelerinden etkilenmiş olan eczane stoklarındaki ilaçların eczaneye maliyeti farklarının toplam tutarı, ruhsat sahipleri tarafından fiyat değişikliğinin duyurulduğu tarihten sonra, en geç 15 gün içerisinde ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere en geç 15 gün içerisinde ödenir.” düzenlemesine istinaden, 

09 Mayıs 2012 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez binasında gerçekleştirilen İlaçta Durum Komisyonu Toplantısının ardından ecza deposu ve kooperatif temsilcilerinin davet edildiği ve aynı gün kendileri ile görüşmelerin yapıldığı bu toplantıda, dağıtım kanallarının temsilcileri tarafından, yapılacak işlemler için Merkez Heyetimizden 15 günlük bir süre talep edilmiş, Birliğimiz tarafından da kendilerine bu süre verilmiştir. 
 
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nin, 11.05.2012 tarihinde www.teb.org.tr de yayımlanan “İLAÇTA DURUM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI VE STOK ZARARLARININ TELAFİSİ SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME” başlıklı duyurusu ile, takip edilecek işlem adımlarını açıkladığı, ecza depoları ve kooperatiflere de 01.06.2012 tarihli yazı ile bilgi verildiği, 08.06.2012 tarihinde de, bir kez daha hatırlatma yapıldığı katılımcılara anlatılmıştır.

2) Toplantıda, eczacıların, stok zararına ilişkin düzenledikleri faturalarının, eczane işletim sistemleri üzerinden ve tamamıyla İTS’ye yapılan bildirimler kullanılarak düzenlendiği ve eczacıların, İTS’ye bildirimde bulunmadıkları ilaçlara ait bir bedeli faturaya yansıtmalarının söz konusu olmadığı; İlaç Takip Sisteminde, Kasım ayında meydana gelen düzenlemeler için yapılan bildirim işlemleri ile toplanan verinin, ilaç firmaları, dağıtım kanalları ve bildirimde bulunan eczacı tarafından görülebilecek şekilde düzenlendiği ve paylaşıma açıldığı, bu bilgilerin 09.05.2012 tarihinde yapılan toplantıda da kendilerine aktarıldığı da vurgulanmıştır. 

3) Toplantıda katılımcılara, bu süreçte, depo ve koop şubelerinin, merkezlerinden kendilerine bilgi gelmediğinin ifade edildiği şeklinde bildirimlerin Birliğimize ulaştığı belirtilmiştir. 

4) İlaç firmalarının stok zararlarını ödemeyeceği şeklinde ifadelerle; eczacılar tarafından teslim edilmek istenen stok zararı faturalarını depoların kabul etmediği yönündeki bildirimler nedeniyle, konunun Merkez Heyetinin 14.06.2012 tarihli toplantısında değerlendirilerek, eczacılara,  faturalarını 25.06.2012 tarihine kadar düzenleyerek depo/koop şubesine teslim etmelerinin duyurulduğu belirtilmiştir. 

5) Ecza depoları ve kooperatiflerin, 27.06.2012 tarihli toplantıda, fatura teslim süresi ile ilgili olarak Merkez Heyetimizden bir erteleme talep etmesi; bu erteleme talebine gerekçe olarak da, eczacıların Haziran ayında kesecekleri faturalar nedeniyle, vergi ödemek durumunda kalmamasını gerekçe göstermesi üzerine; Merkez Heyetimiz, eczacıların stok zararlarının geri ödenmesi ile ilgili olarak, yaklaşık 7,5 aylık bir süredir beklediklerini hatırlatarak, eczacının, fatura düzenlemekten böyle bir nedenle imtina etmesinin söz konusu olamayacağını; depoların ve kooperatiflerin, yanlış bilgilendirmeler ve bu tür bahaneler ile zaman kazanmaya çalışmasının yadırgandığı belirtilerek, erteleme taleplerini reddetmiştir. Depoların ve kooperatiflerin, kendilerine teslim edilecek faturaları kabul ederek işleme almaları, stok zararını ödemeyeceğini bildiren ilaç firması olması halinde, bunun derhal Merkez Heyetimize bildirilmesi iletilmiştir. 

6) Merkez Heyetimiz, bu toplantıda açık bir şekilde, ilaç firmalarına ve dernek temsilcilerine, stok zararlarını ödeyip ödemeyeceklerini sormuştur. İlaç firmaları ve dernek temsilcileri ise, stok zararlarının ödeneceğini beyan etmişlerdir. 

Yukarıda belirtilen bilgiler çerçevesinde, Merkez Heyetimiz tüm eczacılarımızın, aşağıda yer alan doğrultuda işlem yapmasını uygun bulmaktadır; 

A) Stok zararlarının telafisinde, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğin 9.Maddesinin 8 inci fıkrasında, 11.04.2012 tarihinde yapılan değişiklik gereğince, eczacılarımız, İTS’ye yapmış oldukları stok zararı bildirimleri doğrultusunda, İTSden alacakları veriyi, kullandıkları eczane işletim sistemine aktararak stok zararı faturası düzenleyecektir. Eczacılar, İlaç Takip Sistemi’nin resmi portalı olan www.its.gov.tr üzerinde yer alan Online İşlemler bölümünden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek bildirimde bulundukları stok bilgilerini görebilmektedir. 

B) Faturalar, eczacılar tarafından, bildirdikleri ecza deposu/koop şubelerine gönderilecektir. Bu işlemde herhangi bir erteleme, iptal söz konusu değildir. 

Meslektaşlarımızca; kimi internet sitelerinde yayımlanan ya da birtakım dağıtım kanallarınca söylenen, “stok zararları ile ilgili olarak ilaç firmalarının ödeme yapmayacağı, eczacıların fatura kesmek suretiyle gereksiz yere KDV ödeyeceği, kendilerine, Türk Eczacıları Birliği tarafından bir bilgi iletilmediği” şeklindeki yanlış, taraflı, yanıltıcı söylemlerine kesinlikle itibar edilmemelidir.

Stok zararlarının telafisi süreci ile ilgili olarak, meslektaşlarımızın sadece Türk Eczacıları Birliği’nin sitesindeki duyurulara ve Odalarımıza gönderilen yazılara uygun işlem yapılmalı, diğer kanallardan yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar dikkate alınmamalıdır. 

Şurası bilinmelidir ki; eczanelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar içerisinde, meydana gelen stok zararlarının telafisi noktasında karşı duruşta bulunacak olan her türlü özel ve tüzel kuruluş, depo, ilaç firması gibi kurumlara karşı örgütlü gücümüz sonuna kadar kullanılacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 
MERKEZ HEYETİ

 

 


 

 

Eczacı Oyuncağınız Değildir!

 

 

TEB Eczacının Stok Zararı Sorunu Bir An Önce Çözmelidir

 

Stok zararlarımızın karşılanması sürecince yaşananlar, Türk Eczacıları Birliği'nin sorun çözmede yetersiz olduğunu ve çözüm üretmek adına attığı her adımın yeni sorunlar yarattığını net bir şekilde ortaya çıkarmıştır.

 

İlaç Fiyat Kararnamesi'nde ve Sağlık Uygulama Tebliği'nde fiyat düşüşlerinden ve kamu kurum iskontolarından kaynaklanan stok zararlarımızın karşılanması ile ilgili düzenlemeler yapılmasına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik'in geçtiğimiz TEB Kongresinde kendilerinin eczacının alacaklarının teminatı olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen bugüne kadar eczacının stok zararları ödenmek bir yana, meslektaşlarımız her hafta yaşanan yeni fiyat düşüşleriyle katbekat artmıştır.

 

Türk Eczacıları Birliği sekiz ayı bulan sessizliğinin ardından alanın paydaşları olan ecza depoları, kooperatifler ve ilaç firmalarıyla ortak çözüm üretmek yerine meslektaşlarımızı ecza depoları ve kooperatiflerle karşı karşıya bırakan dayatmacı bir tavrın sahibi olmuştur. Bu kapsamda eczacılarımızın 25 Haziran 2012 tarihine kadar stok zararlarına ait faturalarını çalıştıkları ecza depolarına ve kooperatiflere iletmeleri talep edilmiştir.

 

Yapılan duyuru ile ilgili olarak Türk Eczacıları Birliği'nin yetkili yöneticilerine bu yöntemin çözüm olamayacağı ve geçmişte yaşadığımız sorunların benzerlerinin tekrarlanacağı aktarılmış, ancak Birliğimizin yöneticilerinden gelen olumsuz yanıt üzerine TEB'in stok zararlarına ait faturalarına ilişkin açıklaması meslektaşlarımıza yorumsuz olarak duyurulmuştur.

 

Meslektaşlarımız tarafından kesilen faturaların ecza depoları ve kooperatifler tarafından kabul edilmemesi üzerine 27 Haziran 2012 Çarşamba günü ecza depoları, kooperatifler ve ilaç firmalarıyla sizlere de duyurduğumuz üzere TEB Merkez Heyeti ortak bir toplantı düzenlemiştir. Bazı ilaç firmalarının ve firmaların temsilcisi olan sendika ve derneklerin üst düzey yöneticilerle temsil edilmediği toplantıda yine beklenen olmuş ve herhangi bir somut çözüm üretilememiştir. Türk Eczacıları Birliği'nin yeni dönem yönetiminde giderek ön plana çıkan dayatmacı anlayış, bu toplantının çözümsüz olarak sonlanmasına neden olmuştur. Toplantıya katılan ilaç firmalarının bir kısmı meslektaşlarımızın kestikleri faturaları kendi hesaplamalarını yaptıktan sonra belirleyecekleri tutarlar üzerinden ödeyeceklerini belirtirken bir kısmı da ödeme yapmayacaklarını açıkça ifade etmişlerdir. Birçok ilaç firmasının toplantıya katılmamış olması da Türk Eczacıları Birliği'nin kurumsal iletişimi kurmakta ne denli yetersiz kaldığını ortaya koymuştur.

 

Toplantıya katılan ecza depoları ve kooperatiflerin temsilcileri de 140 milyon TL'yi bulan eczacı alacaklarını içeren faturaların ilaç firmalarıyla mutabakata varmadan karşılıklarının ödenmesinin mümkün olamayacağını ısrarla dile getirmesine ve çözüm için görüşmelerin sürdürülmesine yönelik öneride bulunmasına rağmen Türk Eczacıları Birliği yetkilileri bildik tutumlarından vazgeçmemişler, eczacı ile dağıtım kanallarını karşı karşıya getiren kendi yöntemlerinde ısrarcı olmuşlardır. Görünen o ki yakın bir gelecekte ortak bir çözüm oluşturulamayacaktır.

 

Bu nedenle meslektaşlarımıza,

  • Ecza depoları ve kooperatiflere şimdilik bir stok zararı faturası kesmemelerini,
  • Stok zararı faturası kesmiş olan meslektaşlarımızın ise ay sonunda KDV ödemek zorunda kalmamaları için kestikleri faturaları iptal etmelerini,
  • ve tüm meslektaşlarımızın Odamız tarafından bu konuda verilecek bilgiler doğrultusunda hareket etmelerini,

bir kez daha önemle hatırlatırız.

 

Tüm bu gelişmeler ışığında Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ni bir kez daha uyarıyor ve Birliğimizde giderek ivme kazanan dayatmacı yönetim anlayışını bir an önce terk etmelerini; Eczacı Odalarının görüş ve çözüm önerilerine saygıyla yaklaşan, çözüm ortaklarıyla diyalog kurabilen, meslektaşlarımızın inanacağı ve arkasında duracağı eylemleri hayata geçirebilen yönetim anlayışını benimsemelerini bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

İstanbul Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.