“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ile iskonto düzenlemeleri - Geçerlilik 28.06.2012
SGK Haberleri
Perşembe, 28 Haziran 2012 12:52

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge”nin 7 nci maddesine göre “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ile iskonto düzenlemeleri ekte yer almaktadır.

 

 

Bu düzenlemeler 28.06.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek:

1) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine eklenen ilaçlar

2) Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan iskonto düzenlemeleri

3) Ek-2/E Bant hesabından çıkarılanlar

 

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 71

 

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.