T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden e-Reçete hk. duyuru
TEİS Haberleri
Perşembe, 28 Haziran 2012 12:41

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

26.06.2012

 

Sayı :B.10.0.SBG.0.77.00.00/ Konu: e-Reçete Hakkında

 

 

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, ödemesini kendisinin gerçekleştirdiği reçeteleri elektronik olarak toplamak üzere e-reçete projesi yürütmekte ve uygulamaya geçiş tarihini 1 Temmuz 2012 olarak ilan etmiştir.

 

 

Bakanlığımızca, ödemesi SGK tarafından yapılan reçetelere ilave olarak ülke genelinde üretilen tüm reçeteleri kapsayan "Ulusal E-reçete Projesi" yürütülmekle birlikte SGK 'nın projesine de gerekli desteğin verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

Bu kapsamda aile hekimleri, hastalarına yazdıkları reçeteleri şimdiye kadar olduğu gibi elektronik olarak yazacak, Bakanlığımız Aile Hekimliği Bilgi Sistemine gönderdikleri gibi, gerçek zamanlı olarak SGK elektronik reçete sistemine de göndereceklerdir. Aile Hekimliği yazılımı üzerinden yapılacak bu gönderim için AHBS firmaları ile gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Gönderim sonrası SGK e-reçete sisteminden bir onay kodu cevabının gelmesi ve hastaya reçetesi ile birlikte bu onay kodunun da verilerek tercih ettiği eczaneden ilaçlarını temin edebilmesi planlanmıştır. Gerek hastalarımızın kendi ilaçlarını bilip haberdar olması, gerekse elektronik sistemlerde oluşabilecek muhtemel problemlerden etkilenmemeleri için hastalara kâğıt reçetelerinin verilmeye devam edilmesi büyük önem taşımaktadır. Aile Hekimleri, online olarak alacakları SGK onay kodunun olup olmamasına bakmaksızın hastalara reçetelerini kağıt formatta vermeye devam edeceklerdir.

 

Bakanlığımıza bağlı devlet ve eğitim hastaneleri ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ise, mevcut hizmet yöntemlerini sürdürmeye devam edeceklerdir. Hastane ve ADSM'lerin aynı zamanda ileriki tarihlerde dâhil olacakları e-reçete sistemine hazırlık mahiyetinde analiz çalışmaları yaparak Bakanlığımız Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bilgi ve görüş bildirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda poliklinik oda sayılan, her türden bilgisayar ve yazıcı adetleri, tıbbi sekreter sayıları ile hastalara ayrılan zaman durumları dikkate alınacak ve reçetelerin hastane poliklinikleri ile servislerinde elektronik olarak yazılması halinde oluşacak durumlar değerlendirilecektir.

 

 Bilgi edinilmesi ve gereği için ilinizdeki tüm aile hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına duyurulmasını rica ederim.

                                                                            

 

Prof.Dr. Nihat TOSUN

Müsteşar

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.