E-Reçete Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar
Ankara Ecz.Od.Haberleri
Çarşamba, 27 Haziran 2012 12:01

1- Eczaneler tarafından karşılanmış e-reçeteler üzerinde sonradan tespit edilen eksikliklerin (Doz, tedavi süresi, teşhis, vb.) düzeltilmesi mümkün değildir. Bu eksikliklerin kurum tarafından reçete kontrolü esnasında tespit edilmesi durumunda e-reçetenin iadesi kurum tarafından MEDULA sistemi üzerinden yapılacaktır.

   Bu nedenle, meslektaşlarımızın e- reçetelerin kabulü esnasında gerekli incelemeleri yaparak, eksiklikleri olan reçeteleri kayıt etmeden, hastaları reçeteyi yazan hekime yönlendirmeleri gerekmektedir.( Eczanelerde karşılanmamış e-reçetelerin hekimler tarafından silinerek yeniden tanzim edilmesi mümkündür.)

 

 

2-  Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin e-reçete olarak düzenlenmesi durumunda, matbu reçetelerin ayrıca kuruma gönderilmesine gerek yoktur.

 

 

3- Yatan hasta reçetelerinde “Eczanemizde yoktur,yatan hasta” ibaresinin olmasına gerek yoktur. Ancak, bu reçetelerin elektronik ortamda başhekim tarafından onaylanması gereklidir.

 

 

4- Reçetelere Ek belge eklenmeyecektir. Endikasyon formu, güvenlik izleme formu gibi belgelere ait bilgiler e-reçetenin açıklamalar kısmında belirtilmelidir.  (Endikasyon dışı ilaç kullanım yazısının tarih ve sayı ile geçerlik süresi, güvenlik izlem formunun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi ve sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısının e-reçetede belirtilmesi zorunludur.)

Dolayısıyla, manuel reçetelerde Ek yapılması gereken evraklara ait bilgiler, e-reçetenin açıklamalar kısmında  mevcut değil ise, reçete kayıt edilmeden hastalar ilgili hekime yönlendirilmelidir.

 

 

5- Majistral olarak yazılacak olan ilaçlar ile ithal ilaç gurubuna giren kişiye özel yurt dışından getirilen ilaçlar için yazılan reçeteler manuel olarak yazılmaya devam edilecektir.

 

 

6- MEDULA sisteminin çalışmaması durumunda e-reçete tanzim edilemediği durumlarda, manuel reçete (hekim kaşesi, ıslak imza olmalıdır) düzenlenebilecektir. Bu reçeteler eczaneler tarafından MEDULA sistemine kayıt edilecektir.

 

 

7- Acil reçeteleri; Acil durumu HBYS tarafından hastanın durumuna göre otomatik olarak getirilecektir.

 

 

8- Yeşil alan reçetesi, Hekim tarafından hastanın durumuna göre belirtilecektir. Bu tip hastalar acil serviste tedavi edilmiş olsalar dahi, reçeteleri acil olarak kabul edilmemektedir.

 

 

9- Manuel olarak yazılmasına devam edilecek reçeteler.

Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenecek reçeteler,  Majistral ilaçlara ait reçeteler,   İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için yazılan reçeteler,  Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından;

- Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler,

- Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,

- İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 nci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,

- Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler.

- Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur

 

 

10- Meslektaşlarımızın AEO web sayfaları ile kurum web sayfasında yer alan açıklamaları ayrıntılı olarak incelemeleri ve bu konuda yayımlanacak olan  yeni duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

 

 


 

 

e- Reçete hakkında ÖNEMLİ DUYURU

 

 

Duyuru için aşağıdaki LİNKİ tıklayınız:

 

 

http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-76031/h/image0586.pdf

 

 

 

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.