E-Reçete bilgisayar çıktıları hk.
Ankara Ecz.Od.Haberleri
Perşembe, 21 Haziran 2012 21:46

Bilindiği üzere, 13.06.2012 tarihi itibariyle e-reçete pilot uygulamasına geçilmiştir. Pilot uygulama sürecinde,  eczanelerimiz otomasyonlarını uygun hale getirmiş olan aile hekimleri veya 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmiş e- reçeteler ile karşılaşabileceklerdir.

Bu durumda meslektaşlarımızın dikkat etmeleri gereken önemli hususlar;

1.    Hastalar, hekimin kendi bilgisayarından almış olduğu e-reçete çıktısı ile birlikte eczaneye başvurmalıdır ve bu çıktıda hekimin ıslak imza ve kaşesi mutlaka bulunmalıdır.

2.    Bu şekilde hazırlanmış olan bilgisayar çıktıları reçete yerine geçecektir ve arkaları, hastalar veya ilaçları alan kişiler tarafından bugüne kadar uygulandığı şekliyle imzalanacak,  gerekli bilgiler ve T.C Kimlik numaraları yazılacak ve Kuruma diğer reçeteler ile birlikte gönderilecektir.

3.    Yukarıda anlatıldığı şekliyle hazırlanmış e-reçete çıktısı ile eczaneye başvurmayarak, sadece hekimin kendisine bildirmiş olduğu e- reçete işlem numarası ile başvuru yapan hastaların ilaçları karşılanmamalıdır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.