Sağlık Hizmet Sunucularının "Kısmi Tevkifat" Uygulaması hk.
İstanbul Ecz.Od.Haberleri
Çarşamba, 20 Haziran 2012 11:19

Maliye Bakanlığınca 14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 117 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştı.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu ise Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından sağlık ödemelerini yaptığı KDV mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından aldığı hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV'den tevkifat yapılmaması, 117 Sayılı Genel Tebliğ kapsamından istisna edilmesi hususunda talepte bulunmuştu.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan 14.06.2012 tarihli duyuruda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 14.06.2012 tarihli ve 063724 yazısı ile Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında "KDV TEVKİFATI" yapma zorunluluğu bulunmadığı belirtilerek konuya açıklık getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu konu ile ilgili duyurusu ve Odamız Mali Müşaviri Sayın İsmail Hakkı Güneş'in hazırladığı sirküler aşağıda bilgilerinize sunulur.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 14.06.2012 tarihli duyurusu için tıklayınız.

 

Odamız Mali Müşaviri Sayın İsmail Hakkı Güneş'in hazırladığı sirküler için tıklayınız.


 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.