http://www.teb.org.tr/e-recete alanına giriş yapılarak, e-reçetede karşılaşılan tüm sorunlar ve öneriler bildirilebilir.
TEB Haberleri
Perşembe, 14 Haziran 2012 14:17

E-REÇETE UYGULAMALARINA İLİŞKİN SORUN VE ÖNERİLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VE BİRLİĞİMİZE İLETİLMESİ HAKKINDA

 

38.A.001970
13.06.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

 

Bilindiği gibi, T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından “1 Temmuz 2012 Öncesi E-Reçete Pilot Uygulaması Hakkında” başlıklı bir duyuru yayınlanmış; 

“E-reçete pilot uygulamasının 08.06.2012 tarihinde İstanbul'da, 13.06.2012 tarihinde ise tüm illerde başlatılacağı” bildirilmiştir.

Ülke genelinde tüm illerde pilot uygulaması başlamış olan e-reçete uygulamalarına ilişkin olarak, meslektaşlarımızın tüm sorun ve önerilerini bildirebileceği bir yönlendirme alanı hazırlanmış ve 13.06.2012 (bugün) itibariyle devreye alınmıştır. Bu alana yapılan bildirimler, anlık olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacıları Birliğine iletilecektir.

Bilgilerinizi, üyelerinizin
http://www.teb.org.tr/e-recete alanına giriş yaparak, e-reçete uygulamalarında karşılaştıkları tüm sorunları ve önerilerini bildirebilecekleri konusunda bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 18.07.2019 - Perşembe
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.