1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında “Mükellef Bilgileri Bildirimi” doldurulması zorunluluğu hk.
Genel Haberler
Pazartesi, 28 Mayıs 2012 10:37

Bilindiği üzere 20/01/2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mükelleflere ait verilerin güncel olarak takip edilebilmesi amacıyla her yıl 1 Nisan-31 Mayıs tarih aralığında “Mükellef Bilgileri Bildirimi” doldurulması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda meslektaşlarımızın 413 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’i uyarınca sorun yaşamamaları adına gerekli bildirimleri yapmaları gerektiği;  konu ile ilgili olarak da muhasebecilerini bilgilendirmeleri ve uyarmaları önem taşımaktadır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

 

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 09.12.2019 - Pazartesi
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.