Eczacılık Yasası Değişti... Şimdi Ne Olacak?
eczacininsesi.com Haberleri
Pazartesi, 21 Mayıs 2012 12:14

Çıktı çıkıyor, derken…
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’ da değişiklik yapan teklif, 17 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ nda kabul edildi.
Şimdi ne olacak?
TBMM’ de kabul edilen söz konusu değişiklik kanunu; Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra, Resmi Gazete’ de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.
Kanunun uygulanmasıyla ilgili detayları içeren yönetmelik Sağlık Bakanlığı tarafından 6 ay içinde yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.
Kanun ne getiriyor?
Çok sayıda meslektaşımdan soru geliyor...
“Çok sorulan soruları” yanıtlamaya çalışalım...
***
- Eczane açılmasında kısıtlama(planlama) ne şekilde gerçekleşecek?
Eczane açılışlarında temel olarak ilçe nüfusuna bakılacak.
Her 3500 kişiye en fazla bir eczane düşecek.
Ancak hiç eczane olmayan ilçelerde bu nüfus sayısı aranmayacak.
Nakillerde; aynı ilçe içerisinde nüfus sınırlaması aranmayacak. İlçe içerisinde eczane nakilleri serbestçe yapılabilecek.
Eczanesi olsun olmasın tüm eczacıların ve eczacılık fakültesi öğrencilerinin bir defaya mahsus olmak üzere hakları saklı tutuluyor.
Açılışlar için detaylar yönetmelikle belirlenecek.
- Mevcut eczanemi devredebilecek miyim? Sonrasında yeni eczane açabilecek miyim?
Kanun Resmi Gazete’ de yayınlandıktan sonra, şu anda eczanesi olan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere, hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın eczanesini devredip, diledikleri yerde yenisini açabilecekler.
Bir defalık hakkını kullandıktan sonra, başka ilçeye eczane açmak istediğinde sınırlamaya tabi olacaklar.
- Eczacılık fakültesi öğrencisi olanlar, mezun olunca eczane açabilecekler mi?
Kanun yayınlandığı tarihte eczacılık fakültesi öğrencisi olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere diledikleri yerde, hiçbir sınırlamaya bağlı olmaksızın ve yardımcı eczacılık yapmaksızın eczane açabilecekler.
- Şu anda eczanesi olmayan eczacılar eczane açabilecek mi?
Kanun yayınlandığı tarihte, eczacı olup eczanesi olmayan meslektaşlarımız, bir defaya mahsus olmak üzere, hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın ve yardımcı eczacılık yapmaksızın diledikleri yerde eczane açabilirler.
- İkinci eczacı çalıştırma konusu nedir?
Kanun yayınlandıktan sonra eczaneler ciro ve/ veya günlük reçete sayısına göre 2. eczacı çalıştırmak zorunda olacak.
Yani yüksek cirolu eczaneler başka eczacı ve/ veya eczacılar çalıştırmak zorunda olacak.
Bunun detayları, hangi şartlar altında yeni eczacılar çalıştıracağı, kanun yayınlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı yönetmeliği ile belirlenecek.
- Eczanelerde defter kayıtları ne olacak?
Eczaneler de kayıt defterleri kaldırılıyor. Reçetelere ilişkin kayıtlar artık elektronik olarak ta yapılabilecek. Detaylar daha sonra Sağlık Bakanlığı yönetmeliği ile belirlenecek.
- Eczanelerden satılan ürünlerde ne değişti?
Eczaneden satılan ilaç dışı ürünlerin çeşitliliği yasal olarak genişletildi ve güvence altına alındı.
Detayları kanunda yazılı.
***
Daha önce de yazdım…
Bu değişiklik canımızı yakan mesleki güncel sorunlarımıza herhangi bir çözüm getirmiyor.
Ancak hiçbir planlama içermeyen eczane açılışlarında bir planlamayı hayata geçirecek.
Bu açıdan olumlu ve ileri bir adımdır.
Önemlidir.
 
Ecz. Hakan Gençosmanoğlu
 

 

 

Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben yürürlüğe girecek, Kanun’la ilgili yönetmelik altı ay içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacaktır.

 

Kanunla birlikte;

 

Türkiye’de ilçe bazında 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde eczane açılmasına sınırlama getirilmiş,


Reçete sayısına ve/veya ciroya bağlı olarak eczacı çalıştırma zorunluluğu ile 


Eczane açmak için 1 yıl yardımcı eczacı olarak başka bir eczanede çalışma zorunluluğu gelmiş,


Halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturan eczacı olmayan kişilerin kiralık diploma ile eczane açtığının yani muvazaalı olarak eczane açıldığının tespiti durumunda 5 yıl süreyle eczane açma yasağı getirilmiş,


Eczanede satılacak ilaç dışı eczane ürünlerinin çeşidi genişletilmiş, 


Eczanın eczanede bulunmadığı sürelerde mesul müdür çalıştırılması koşulları yeniden düzenlenmiş, 


İlaç Takip Sistemi (İTS) ile birlikte tamamen gereksiz hale gelmiş olan eczane kayıt defterleri kaldırılmış, 


Kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut eczane sahiplerinin, eczacılık diplomasına sahip olanların ve eczacılık fakültesi öğrencisi olanların kazanılmış hakları korunmuştur.

 

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 09.12.2019 - Pazartesi
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.