SGK Protokolü gereği dağıtımı yapılan ilaçlar listesinden çıkarılan ilaçlar hk.
TEB Haberleri
Perşembe, 10 Mayıs 2012 21:29

Bilindiği gibi, 01.02.2012 tarihinde yürürlüğe giren 2012 yılı SGK Protokolünün  3.7 Maddesi kapsamında düzenlenen EK-4 ile tanımlanan gruplarda yer alan ilaç isimleri ile ilgili listeler Birliğimizce yapılmış olan çalışma sonucunda hazırlanarak Medula Eczane Provizyon Sisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla 27.02.2012 tarih ve 38.B.01.05.02.000927 sayılı yazımız ekinde SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’na ve ayrıca bu listeler ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde Bölge Eczacı Odalarına iletilmişti.

 

Sonrasında, “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-2/D)” yapılan düzenlemeler ile Ek-2/D listeye eklenerek geri ödeme kapsamına alınmış olan ilaçların dağıtım listesine eklendiği ilgi (b)’de kayıtlı yazımız ekinde ve Birliğimiz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, dağıtım listesinden çıkarılması ve eklenmesine karar verilen ilaçların isimleri de Odalara gönderilmişti.

 

“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-2/D)” yapılan düzenlemelere ilişkin değişiklikler ile, aşağı listede yer alan ürünler Ek-2/D listeden çıkartılarak geri ödeme kapsamından çıkartılmış olup, buna göre, ‘15-i Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler’ listesinden de çıkartılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

 

‘15-i Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler’ listesinden çıkarılan ilaçlar

 

8699548993299  ENSURE PLUS MANTAR AROMALI 250 ML SOL
8699548993282  ENSURE PLUS TAVUK AROMALI 250 ML

 

 Bilgi-KENT Bilgisayar

 Bugünün Tarihi: 09.12.2019 - Pazartesi
©2019 - Bilgi-KENT Bilgisayar - Tüm Hakları Saklıdır.